CİHAT ARAL - Ressam

SİBEL İPEK RESİMLERİ HAKKINDA YORUMU :

Yaşanılan anların soyuta dayalı dışavurumcu betimlemeleriyle, nesneyi ve figür düzenlemelerini bizlere biçem bütünlüğü içinde sunar Sibel İpek. Bu biçem bütünlüğüne varış ne biçim tasasında ne de içerik ve ne de teknik bağlamda bir zorlama değildir. Resmin oluşum süreci içinde tuval yüzeyindeki tüm savaş alanlarına egemen olan sanatçı, zaferin mutluluğu ile çıkar karşımıza. Hemen hemen bütün coşku, mavi rengin zengin tonal değerlerine ulaşarak, armoni zenginliğini, yeşilin, morun ve grilerin de tamamladığı ‘deniz’görünümlerinde birleşir. O mavilerin arasına, dikkatle baktığımızda görülen küçük kırmızı-turuncu lekeler Sibel’in içtenlikli betimlemelerinin odak noktalarını oluşturur.

 

Sanatçının paletine egemen olan ana renk mavi ve onun tonları olunca bu yaklaşım bizi bilmediğimiz denizlerin hırçın, coşkulu atmosferine bırakıverir. Bir peyzaj resmi olarak nitelendirmediğimiz bu deniz coşkusu, bir yandan yeniden yaratılmış olmanın huzurunu verirken diğer yandan orada sanki yabancı olmayan bir yerde yaşamışlık duygusunu ve tanıklığını vermektedir izleyiciye. İşte bu zengin imgelem bütünlüğü ve coşkusu bütün çekiciliği ile resmin içine sürükleyerek tüm tasa ve kaygılardan arındırır insanı.